Vėdinimo sistemos

Pramoninė befiltrė oro valymo sistema

Statybiniai įrankiai
Atsinaujinanti energija

Vėdinimo sistemos

 

Apie vėdinimo sistemas

Grynas, šviežias oras yra viena iš pagrindinių sąlygų mūsų gyvenimui. Žmogaus plaučiai kasdien perfiltruoja apie 20000 litrų oro. Be jo žmogus negali išbūti ilgiau nei kelias minutes. Normaliai savijautai mums yra būtinas oras prisotintas deguonimi, ozonu, jonais, toks natūraliomis sąlygomis būna tik gamtoje.

 

Daugelyje  gyvenamųjų pastatų ir patalpų numatytos oro vėdinimo sistemos yra nepakankamos. Pradėjus naudoti modernias technologijas statybose, kurios taupydamos šilumą, tuo pačiu padaro namus hermetiškais, nepraleidžiančiais oro iš lauko. Mokslininkai yra nustatę, jog blogai vėdinamų patalpų oras yra kenksmingesnis už atmosferos orą. Taip yra todėl, kad patalpoje yra daug taršos šaltinių, tai - higienos aerozoliai, buities chemikalai, naminiai gyvūnai. Be to, patalpose orą teigiamais jonais teršia televizoriai bei kompiuterių monitoriai. Todėl blogai vėdinant patalpas sutrinka teigiamų ir neigiamų jonų santykis.

 

Būtent ventiliacinės sistemos padeda sukurti ir palaikyti optimalias sveiko gyvenimo sąlygas. Gera ventiliacinė sistema – būtina sąlyga kokybiškam namui.
 

 

Ventiliacinės sistemos skirstomos į:

  1. Natūralios ir priverstinės cirkuliacijos
  2. Vietinės ir bendros
  3. Kanalinės ir bekanalės
  4. Tekančios, ištraukiamos ir tekančios-ištraukiamos
     

Natūrali ventiliacija

Natūralios cirkuliacijos ventiliacinės sistemos nereikalauja sudėtingų įrengimų ir elektros energijos. Tačiau šios sistemos efektyvumas labai priklauso nuo vėjo krypties, oro temperatūros ir greičio. Todėl jos nėra patikimos.

Priverstinė ventiliacija

Priverstinės ventiliacijos sistemos gali paduoti ir ištraukti norimus kiekius oro iš patalpų nepriklausomai nuo besikeičiančių oro sąlygų. Tačiau papildomai kainuoja elektros energija

Bendra ventiliacija

Jei patalpoje išsiskiria šiluma, drėgmė, dulkės ar garai, tokiu atveju yra montuojama bendra ventiliacinė sistema.

 

Paprastai iš patalpos būna pašalinamas toks oro kiekis, koks ir buvo paduotas. Jei šalinti reikia didelį kiekį kvapiųjų medžiagų arba dujų, tada ištraukiama daugiau oro, nei jo paduodama, kad medžiagos nepasklistų po visą patalpą. Papildomas oras paduodamas iš gretimų patalpų.

Vietinė ventiliacija

Vietinė ventiliacija veikia kitu principu: visas kenksmingas oras pašalinamas iš patalpos betarpiškai iš tos vietos, kurioje jos susidarė.

Kanalinės ir bekanalės ventiliacinės sistemos

Sistema, kuri turi ortakių tinklą oro judėjimui (kanalinės) arba ortakių gali ir nebūti, oro cirkuliacijai naudojamos pastato ertmės sienose, perdangose (bekanalės ventiliacinės sistemos).

Pritekamoji ventiliacija

Šviežias oras yra paduodamas į patalpą po pirminio oro paruošimo. Pirminiu oro paruošimu gali būti filtravimas, pašildymas, atšaldymas ir drėkinimas.

 

Pritekamoji ventiliacijos sistema gali būti sumontuota viename korpuse arba išskaidyta į atskirus segmentus: ventiliatoriai, filtrai, šaldytuvai, kaloriferiai, vožtuvai. Neatsiejama pritekamosios ventiliacijos dalis yra ortakiai ir oro skirstytuvai.

 

Šildomasis elementas (Kaloriferis) netgi ir žiemos metu, esant minusinei lauko temperatūrai, pašildo paduodamą orą į patalpą nuo 19-20C iki 27-29C. 

Ištraukiamoji ventiliacija

Skirta ištraukti užterštam orui iš patalpos.

 

Dirbtinė ištraukiamoji ventiliacija, kaip taisyklė yra paprastesnės konstrukcijos, nei pritekamoji. Ją gali sudaryti viso labo vienas ištraukimo ventiliatorius arba tik natūralus ištraukimas, jei patalpos tūris yra nedidelis. Bet esant kelioms patalpoms, kurioms reikia ištraukiamąją ventiliaciją sinchroniškai vykdyti arba patalpose su sudėtingu išplanavimu, būtina numatyti ortakių sistemą, kuria ventiliatoriai galėtų ištraukti orą iš patalpų į lauką.

Pritekamoji-ištraukiamoji ventiliacija

Tai labiausiai efektyvi ventiliacijos sistema, kuria oras į patalpas paduodamas pritekamąja ventiliacija, o ištraukiamas ištraukiamąja ventiliacija. Abi sistemos dirba vienu metu. Be to, abiejų sistemų našumas turi būti vienodas, kad būtų vienodas oro slėgis ir išorėje patalpų ir viduje.
UAB "Borsa" © 2008-2015.
Sprendimas TAMiSTA